خودروهای فاقد معاینه فنی از ۱۵ اردیبهشت جریمه می‌شوند