علت برخی کمبودهای دارویی / بدهی داروخانه‌های دولتی به شرکت‌های پخش