خانم‌ها و آقایان بخوانید؛ اولویت اول در زندگی مشترک همسرتان است نه کار!