شناسایی 1606 مبتلای جدید به کرونا/ 67 درصد مبتلایان بهبود یافته اند