طرز تهیه آلبالو پلو؛ از زیبایی‌‌های تابستان هستند!