شناسایی 1000 مورد بیمار مبتلا به ایدز در 6 ماهه امسال