در حال تکمیل| گزارش اولین روز ثبت‌نام داوطلبان مجلس/ ثبت‌نام قدیری ابیانه و علیجانی در وزارت کشور