عربستان دسترسی به سایت‌های خبری «آناتولی» و «تی‌آرتی» ترکیه را مسدود کرد

مقامات عربستان دسترسی به خبرگزاری های آناتولی و تی آر تی ترکیه در این کشور را مسدود کردند.