شیوع ابولا در میانه بحران کرونا چقدر جدی است؟

ثبت موارد جدید ابتلا و تلفات ناشی از ابولا در کنگو در حالی رخ داد که این کشور خود را برای اعلام پایان شیوع این ویروس مرگبار در میانه بحران کرونا آماده می کرد.