نیازمند ایجاد “چارچوب‌های جدید” برای نهادینه‌کردن طب سنتی هستیم