تولید گوشی‌های هواوی بدون اپلیکیشن‌های گوگل و تراشه‌های امریکایی