ایران سه برگ برنده برای تحت فشار گذاشتن اروپا دارد

بیروت -ایرنا- روزنامه الاخبار لبنان در مطلبی به اقدام ایران مبنی بر متوقف کردن بخشی هایی از تعهداتش در قبال برجام اشاره کرد و نوشت این اقدام همه فشار ایران بر روی اروپا نیست و ایران همچنان گزینه های دیگری در اختیار دارد.