اقدامات لازم برای پیشگیری از کرونا در زندان‌های خراسان جنوبی انجام شد