ابراز امیدواری مقام چینی برای توافق تجاری با آمریکا

معاون نخست وزیر چین گفت امیدوارم وارد تبادل نظری عقلانی و صریح با آمریکا شویم.