مرگ ۷۶۰ مبتلا به کرونا در ایتالیا طی ۲۴ ساعت گذشته