فعالیت مشاغل ضروری در ساوه با رعایت موازین بهداشتی و آموزش بلامانع است