نقش امارات در سرکوب جنبش الجزایری‌ها / همکاری اطلاعاتی ابوظبی و الجزیره

منابع خبری و فعالان الجزایری از نقش امارات در سرکوب جنبش الجزایری‌ها و همکاری اطلاعاتی الجزیره و ابوظبی در این باره خبر دادند.