صندوق اوپک برای مقابله با کرونا ۵۰۰ هزار دلار به ایران کمک می کند