عبدربه منصور هادی در پشت پرده قاچاق نفت یمن

رئیس جمهور فراری یمن در پشت پرده عملیات‌ های سرقت و قاچاق نفت از این کشور قرار دارد.