آیت الله اراکی: مدیرپروری کنیم تا اختیار مردم دست هر کسی نیفتد