زمان را از دست ندادیم/ برای تأمین کالا در ماه رمضان مشکلی نداریم