کالاهای مورد نیاز مردم تا پایان سال ذخیره‌سازی شده است