استیلى: تیم فوتبال اندونزى سرعتی است/ آنها در خانه حریف قدرتمندى هستند