ظریف: اتحادیه اروپا به‌جای ابراز تأسف باید به تعهداتش در برجام عمل کند