سکوت دو عضو هیئت مدیره پرسپولیس در مورد بدترین خرید تاریخ باشگاه