ماکرون: اگر ایران از برجام خارج شود، آمریکا مسئول است