عطسه و سرفه خطرناک‌ترین راه انتقال ویروس کرونا است