90 درصد جامعه هدف طرح بسیج ملی مقابله با کرونا غربالگری شده‌اند