در آتش‌سوزی بازار تاریخی تبریز چه گذشت؟/ جزئیات خسارات