پنجعلی: پرسپولیس نیازمند پیروزی برابر ماشین‌سازی است