امام خامنه‌ای: با افزایش معرفت جامعه، گفتمان های انقلابی را تقویت کنید