معاون استاندار خراسان رضوی: هم‌استانی‌ها روز طبیعت را در خانه بگذرانند