استانداری تهران: وزارت کشور درباره ممنوعیت تردد در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین تصمیم گیری می کند