پروژه‌های شهرداری ورامین بدون مراسم رسمی افتتاح شد