پلیس کردستان طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را با جدیت اجرا می‌کند