فرماندار : مسافران نوروزی ظرف ۲۴ ساعت آینده از بم خارج شوند