طرح کاهش زنجیره انتقال ویروس کرونا در کرمان فردا آغاز می‌شود