رییس پلیس راهور خوزستان: الزام به تمدید معاینه فنی لغو شد