کرونا کوچ عشایر کهگیلویه و بویراحمد را به تاخیر انداخت