شمار مبتلایان به کرونا در جهان از ۵۰۰ هزار نفر عبور کرد