جابجایی مسافر با اتوبوس با توجه به شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری ممنوع است