ارتش مبادی ورودی و خروجی آذربایجان‌شرقی را کنترل می‌کند