حزب‌الله لبنان برای مقابله با کرونا در لبنان بیمارستان‌ برپا کرد