قمار عجیب بارسلونا؛فروش 5 بازیکن برای به دست آوردن ستاره آرژانتینی!