حزب‌الله برای مقابله با کرونا در لبنان بیمارستان‌ برپا کرد