محدودیت‌های جدید ورود خودروهای غیربومی به زنجان اعمال می‌شود/ در تامین ارزاق عمومی مردم مشکلی نداریم