شوخی‌های کرونایی دورهمی ادامه دارد/ توصیه مدیری به آقایان در دوران قرنطینه خانگی