آخرین آمار کرونا در کشور|8931 بهبودیافته و 1934 جانباخته + نقشه توزیع مبتلایان، بستری‌‌ها و فوتی‌‌ها