روحانی: محدودیت‌های گفته شده تا 13 فروردین است/ 1 ماه به زمان تحصیل دانش‌آموزان افزوده می‌شود