معرفی 2 هزار شرکت دانش‌بنیان برای برخورداری از معافیت مالیاتی