ابتلای دومین کارمند ناسا به کرونا / تشدید شرایط قرنطینه قبل از اعزام به فضا