قدردانی وزیر بهداشت از تولیت حرم مطهر شاه چراغ (ع)